• Professors de la Universitat de Girona
  • Becaris i postgraduats
  • Col·laboració d’especialistes per activitats concretes i puntuals que tenen vinculació amb la Universitat de Girona com a conferenciants / professors vinculats
Estructura
CENTRECID - Edifici Jaume Casademont, (despatx 29). C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 GIRONA - T +34 972 41 98 17 - dir.cid@udg.edu