L'actual competència en el camp de l’oferta dins del context d’una economia global, obliga les empreses a desenvolupar contínuament nous productes que incorporin atributs diferenciadors com són la innovació i el disseny industrial, així com tenir en compte les necessitats i els desitjos dels consumidors.

El Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de Nous Productes de la Universitat de Girona està integrat a la Xarxa de suport a la Innovació Tecnològica (XIT) del CIDEM.

L’activitat del centre començà l’any 1992 juntament amb els estudis de Disseny Industrial a la Universitat de Girona.

El Centre CID ofereix serveis relatius a l’activitat del desenvolupament de productes, amb èmfasi específic en la Innovació i el Disseny Industrial partint del concepte i la idea com a eines generadores de productes competitius.

Missió
CENTRECID - Edifici Jaume Casademont, (despatx 29). C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 GIRONA - T +34 972 41 98 17 - dir.cid@udg.edu