El Centre CID té voluntat d’oferir al teixit industrial català un apropament a la innovació, al disseny industrial i la seva aplicació al desenvolupament de producte, generant oportunitats i noves possibilitats tant per a l’empresa com per a la Universitat, dintre d’un marc d’una projecció real i tangible.

Així mateix, el CID compleix una tasca de projecció de futur creant nous professionals que s’integrin a l’empresa, amb experiència contrastada, i que n’aconsegueixen elevar el nivell competitiu.

Per assolir aquestes fites, el Centre disposa d’un laboratori de desenvolupament de producte, que es complementa amb una infraestructura dotada de laboratoris de forma i volum, fotogràfics i equips informàtics.

Objectiu
CENTRECID - Edifici Jaume Casademont, (despatx 29). C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 GIRONA - T +34 972 41 98 17 - dir.cid@udg.edu