El CID té la voluntat de donar servei al teixit industrial català oferint diferents accions que poden ser d’interès per a l’empresa.

Auditoria de producte

Assessorament sobre l’elaboració de nous productes i anàlisi valoratiu del sistema de generació dels nous productes actuals de l’empresa.

Anàlisi dels productes de l’empresa i dels processos de fabricació i de disseny. Pla actuacions. Presentació de solucions d’alternatives i elaboració d’un pla estratègic d’actuacions per millorar els productes i processos.

Imatge d' empresa. Assessorament en temes d’entorn i comunicació. Tota empresa té una filosofia i una personalitat que ha d’ésser clarament definida i alhora igualment transmesa als seus clients.

Formació

El CID, en la seva voluntat d’oferir servei, posa a la seva disposició el seu professorat i els mitjans universitaris per formar als professionals de seva empresa i ampliar així el seu capital intel·lectual.

  • Cursos de formació en diferents àmbits
  • Seminaris específics: Ergonomia, Anàlisi d’ús, Marketing, Innovació, Anàlisi de Valor, Imatge, Disseny
Assessoraments ajuts i programes de I+D

Ajuts al desenvolupament:

  1. Ajuts CIRIT-CIDEM a empreses per a la recerca industrial bàsica, la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic
  2. Ajuts CIRIT/CIDEM a empreses que realitzin projectes de recerca bàsica i aplicada en el marc del II Pla de recerca de Catalunya, 1997-2000, incorporant titulats universitaris.
  3. Pla Nacional de Recerca Científica, desenvolupament i Innovació Tecnològica (2000-2003) R+D+I Programes Nacionals corresponents a les àrees científico-tecnològiques. Projectes de R+D.
  4. Iniciativa PIME de desenvolupament empresarial Xarxa d’organismes intermedis de suport a la innovació. 

 

Incentius fiscals mitjançant deduccions de l'impost de societats per a l’execució d’activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica.

Homologacions i autocertificacions de producte

  • Marcatge CE. Gestió i assessorament per realitzar el marcatge CE en el producte.
  • Normativa. Recerca de la normativa existent pertanyent al producte.
  • Reglamentació. Recerca de reglamentació (directives) concernent al producte.
Assessorament empresarial
CENTRECID - Edifici Jaume Casademont, (despatx 29). C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 GIRONA - T +34 972 41 98 17 - dir.cid@udg.edu