Un enfocament sistemàtic per millorar la competitivitat mitjançant anàlisis de les funcions de productes, processos i serveis amb relació amb els costos.

Pla de treball
 • Definició dels objectius
 • Recollida d’informació
 • Anàlisis funcional
 • Cerca d’alternatives
 • Avaluació
 • Elaboració de les propostes

 

Definició del projecte, abast i objectius

 • Definició i abast del tema de l’estudi
 • Raons per les quals s’ha escollit
 • Objectius que es persegueixen, referits a qualitat, costos, terminis d’entrega,...

 

Recollida i anàlisis de la informació
 • No perdre de vista els objectes perseguits
 • Evitar informació esbiaixada, recollir fets, no conjectures
 • Recollir cada element d’informació que es reculli
 • Assegurar-se que els criteris declarats són certs
 • Resoldre amb exactitud els problemes que es presenten en relació amb la informació

 

Anàlisis funcional
 • Definició i sistematització de funcions
 • Avaluació de les funcions
 • Assignació de costos a les funcions
 • Crítica funcional

 

Generació d’alternatives
 • Busca d’idees
 • Desenvolupament d’alternatives

 

Beneficis
 • Coneixements profunds i compartits de productes i processos
 • Mentalització de tot el personal entorn a la millora continua enfocant a entregar més valors al client i reduir costos
 • Aprenentatge del treball en equip i eliminació de barreres entra departaments, relacions més productives amb proveïdors i clients
 • Utilització de potencial creatiu de les persones
 • Control i eliminació constant del malbaratament i els costos
Gestió del valor
CENTRECID - Edifici Jaume Casademont, (despatx 29). C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 GIRONA - T +34 972 41 98 17 - dir.cid@udg.edu